Τα μέλη που δεν παραβρέθηκαν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν εδώ την Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ για την περίοδο Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2017.

Έκθεση Πεπραγμένων 2017 final