Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 & 13 Ιουλίου 2017. Οι σχετικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ έχουν αποσταλεί με e-mail από 16 Ιουνίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν για οποιονδήποτε λόγο ΔΕΝ έχετε λάβει την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα, παρακαλούμε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ άμεσα με το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.