Η BMW, η Daimler, η Ford, η Volkswagen, η Audi και η Porsche υπέγραψαν Πρωτόκολλο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για τη δημιουργία του πλέον ισχυρού δικτύου φόρτισης στην Ευρώπη. Στόχος είναι η άμεση εγκατάσταση ικανοποιητικού αριθμού σταθμών φόρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται η μετακίνηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μεγάλες αποστάσεις. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει μεγάλο βήμα στη διευκόλυνση της μαζικής χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το σχεδιαζόμενο δίκτυο υπέρ-ταχέων φορτιστών με επίπεδα ισχύος μέχρι τα 350kW, θα είναι σημαντικά ταχύτερο από το ισχυρότερο σύστημα φορτιστών που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Η εγκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2017. Ο αρχικός στόχος είναι για 400 θέσεις σε όλη την Ευρώπη, ενώ μέχρι το 2020 οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες παρόμοιες θέσεις φόρτισης υψηλής ισχύος. Επιδίωξη είναι να επιτευχθεί η απρόσκοπτη μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις μέσω ενός ανοικτού δικτύου σταθμών φόρτισης κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων και των κυριότερων οδικών αρτηριών, που σήμερα δεν είναι προσβάσιμες για τους περισσότερους οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εμπειρία λειτουργίας του δικτύου αυτού θα αποτελέσει την έναρξη εξέλιξης της φόρτισης, ώστε πολύ σύντομα να γίνει ανάλογη της τροφοδοσίας σε συμβατικούς σταθμούς με υγρά καύσιμα.

Τα δίκτυο θα βασίζεται στην τεχνολογία CCS (Combined Charging System). Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα επεκτείνουν τα υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα για φόρτιση Ε.Ε. και Σ.Ρ. (εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος) στο επόμενο επίπεδο ταχείας φόρτισης Σ.Ρ. μέχρι τα 350kW. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που τεχνικά μπορούν να δεχτούν φόρτιση από τέτοιους σταθμούς, φορτίζουν σε πολύ συντομότερο χρόνο από ό,τι φορτίζουν τα περισσότερα σημερινά αυτοκίνητα. Το δίκτυο θα εξυπηρετεί όλα τα αυτοκίνητα εφοδιασμένα με σύστημα CCS και θα διευκολύνει την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

 

Πηγή: Electric Vehicles News, BMW Group Newsletter 29.11.2016