Η ίδρυση του Ινστιτούτου:

Μέχρι της ιδρύσεως του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.), δεν υπήρχε στην Ελλάδα ένας διεθνής αναγνωρισμένος επιστημονικός και μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος να μεριμνεί για την ευρεία διάδοση της φιλικής προς το περιβάλλον και ενεργειακά οικονομικής αυτοκίνησης. Τον Ιανουάριο του 1991, 36 ιδρυτικά μέλη – κατ’ επι το πλείστον επιστήμονες, δημοσιογράφοι και οικολόγοι – υπέβαλλαν στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια το αίτημα ίδρυσης του Ινστιτούτου. Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Αναγνωρίστηκε με την υπ΄αριθμόν 582/22-2-91 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο σχετικό μητρώο με τον αριθμ. 17983/17-7-91. Το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτατης Γενικής Συνέλευσης της 9 Ιουνίου 1999 και της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. 2090/2000 με ημερομηνία 22/03/2000, που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (αρ. 8168/4-4-2000 σελ.79) και στο βιβλίο των ανγνωρισμένων μη κερδοσκοπικών Σωματείων (αρ. 17983/27-4-2000). Ως πλήρη Μέλη του Ινστιτούτου ονομάζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά πρόσωπα τα οποία πρεσβεύουν ότι ο εξηλεκτρισμός των διαφόρων οχημάτων είναι ο μόνος τρόπος να διασώσουμε το περιβάλλον απ’ τα καταστροφικά αποτελέσματα που επιφέρει ο στηριζόμενος στους κινητήρες εσωτερικής καύσης τομέας των μεταφορών, λόγω του εκπεμπόμενων τεραστίων ποσοτήτων ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα. Το Ινστιτούτο είναι επίσης ανοικτό και σε εγγραφές νομικών προσόπων τα οποία ασκούν δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση για επιστημονικούς, ανθρωπιστικούς,  ακόμα και εμπορικούς λόγους.  Η πλειονότης των Μελών του Ινστιτούτου είναι καθηγητές, τεχνολόγοι, μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, επιβλέποντες μηχανικοί κ.λ.π. Το Ινστιτούτο είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτροκίνητων και Υβριδικών Οχημάτων (AVERE) και κατά συνέπεια, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (WEVA). Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αναγνωρίζει το Ινστιτούτο ως τον εθνικό φορέα ανάπτυξης του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα με ηλεκτρικά, υβριδικά και εναλλακτικών καυσίμων αυτοκίνητα.

Δραστηριότητες:

Η δραστηριότητα του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. σκιαγραφείται στα αναφερόμενα στην κατηγορία «Το έργο του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.». Επίσης διαγράφεται και απ’ τα δημοσιευμένα κείμενα στον ειδικό χώρο της «Βιβλιοθήκης», στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη του Ινστιτούτου και ειδικότερα στην κατηγορία δημοσιεύσεων με τον τίτλο «Εργασίες και Ανακοινώσεις». Τέλος προκύπτει και απ’ τα όσα δημοσιεύονται στους χώρους των Δελτίων Τύπου αλλά και των διαφόρων άλλων εκδηλώσεων με κορυφαία εκείνη του διεθνούς αγώνα για ηλιακά αυτοκίνητα «Φαίθων 2004» που οργανώθηκε στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και συγκέντρωσε στη χώρα μας ομάδες απ’ τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Την σημαντικότερη πάντως συνεισφορά του για τη διάδοση στη χώρα μας της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα αποτελεί βεβαίως το Νομοθετικό πλαίσιο θέσπισης κινήτρων για την προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο οφείλεται στις συνεχείς και συστηματικές επαφές και ενημερώσεις που το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. έκανε προς τα εκάστοτε αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Το πλαίσιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό με την ισχύουσα στη χώρα μας Νομοθεσία χώρο της Ιστοσελίδας. Απ’ όλα τα ανωτέρω προκύπτει η σημαντική συμβολή του στα δρώμενα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διάδοση των νέων τεχνολογιών στις μεταφορές με στόχο τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των προκαλουμένων ρύπων που διαχέονται στην ατμόσφαιρα και την ορθολογικότερη χρήση ενέργειας για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των πολιτών για μετακίνηση.

Κύριος στόχος:

Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων ως αποτελεσματικού εργαλείου προστασίας του περιβάλλοντος, ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας ζωής, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και τελικώς ως μονόδρομου για την επιζητούμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών.

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. μετά την ίδρυσή του το 1991 είναι πλήρες μέλος:

  • της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτροκίνητων και Υβριδικών Οχημάτων (AVERE) και κατά συνέπεια
  • μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (WEVA).

Επίσης, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA – Federation Internationalde l’ Automobile) το αναγνωρίζει ως τον Εθνικό φορέα ανάπτυξης του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα με ηλεκτρικά, υβριδικά και εναλλακτικών καυσίμων αυτοκίνητα.

Ως εκ τούτου, το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο μετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων Ηλεκτρικών και Εναλλακτικών Ενεργειών Αυτοκινήτων της FIA (ENECC – Electric and New Energy Championships Commission).

 

 

 

Διοίκηση:

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται δια μυστικής ψηφοφορίας απ΄ την Γενική Συνέλευση των Μελών κάθε τρία χρόνια. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα εκτός απ’ τις περιπτώσεις εκτάκτων συναντήσεων όταν οι υποθέσεις του Ινστιτούτου το απαιτούν. Ο Πρόεδρος και ο Γενικής Γραμματείας είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν το Ινστιτούτο.

Πρόεδρος: ο Δρ. Γιώργος Αγερίδης,

Αντιπρόεδρος: o κ. Δημήτρης Δημητρόπουλος,

Γενικός Γραμματέας: ο κ. Στέφανος Μίτμαν,

Ταμίας: ο κ. Γιάννης Φούτσης,

Μέλη: ο Καθηγητής κ. Θανάσης Καρλής, ο Δρ. Σπύρος Κιαρτζής, και ο Δρ. Παντελής Βογιατζής.

Αναπληρωματικά Μέλη εξελέγησαν ο κ. Κώστας Καλλιπέτης και ο κ. Φώτης Μπακλαβάρας.