Δυνατότητες και Προοπτικές  

  1. ∆ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
  2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και η ΕΛΠΑ δραστηριοποιούνται προκειμένου να γνωρίσουν οι Έλληνες χρήστες την ύπαρξη των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και να νομοθετήσει η Πολιτεία κίνητρα. για τη χρήση τους. ∆ιασύνδεση με το παγκόσμιο κίνημα για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας.
  3. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονομικά αυτοκίνητα Νομοθετήματα που αφορούν σε κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
  4. Επικρατούσα κατάσταση ∆ιείσδυση στην αγορά. Συγκρίσεις με το όσα συμβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Τεχνολογική εξέλιξη και επικρατούσες τάσεις. Χρονοδιάγραμμα αναμενόμενης επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση
  5. Αναγκαίες ενέργειες για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον
  6. Προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες διάδοσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού ως μέσα επιτάχυνσης των εξελίξεων
  7. ∆υνατότητες και προοπτικές
  8. Εκτίμηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αυτοκίνηση. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο από αυτές υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας τον σύνδεσμο από κάτω:
Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ελλάδα

 

Η φωτογραφία είναι από το άρθρο ΄Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»