Στη Βρετανία, στην πρόσφατη ανακοίνωση του προϋπολογισμού για την περίοδο του φθινοπώρου 2016, καταχωρήθηκε ποσό 230 εκ. λιρών (270 εκ. ευρώ) για την επιτάχυνση της προώθησης των καθαρών μεταφορών. Ωστόσο, η Κυβέρνηση κατηγορείται ότι «βραδυπορεί στην αργή λωρίδα» όταν η συζήτηση έρχεται για τη γενικότερη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Ο Υπουργός Οικονομικών Phillip Hammond προσδιόρισε ένα ποσό 80 εκ. λιρών για την υποστήριξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 150 εκ. λιρών για την ανάπτυξη λεωφορείων και ταξί χαμηλών εκπομπών.

Ο κ. Charlie Thomas, διευθυντής του Jupiter Ecology Fund, δήλωσε: «από τα 390 εκ. λίρες που ο Υπουργός θα διαθέσει για το ‘μέλλον των μεταφορών’, περίπου το ένα πέμπτο θα κατευθυνθεί στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτό το θεωρούμε αξιοσημείωτο βήμα προς το σημαντικό, αλλά συχνά υποβαθμισμένο, θέμα της δυναμικής της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Καθώς βλέπουμε να μειώνονται οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την πρόοδο της τεχνολογίας, η φόρτιση συχνά αναφέρεται ως εμπόδιο. Έτσι, κίνητρα που θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή σίγουρα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αγοράς».

Για τις υπόλοιπες ανακοινώσεις του Υπουργού υπήρξε απογοήτευση, καθώς δεν ανακοινώθηκαν περαιτέρω μέτρα για την ανάπτυξη της οικονομίας χαμηλού άνθρακα.

 

Πηγή: Enviromental Finance – «UK gives £230m to clean transport, but remains in “slow lane”», 23.11.2016.