Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας κάθε αναπτυγμένης χώρας είναι εκείνος των μεταφορών. Στον οικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσπάθειες των χωρών – μελών κατατείνουν στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού, φιλικού προς το περιβάλλον και ανταγωνιστικού συστήματος μεταφορών με έμφαση στην εξασφάλιση της βέλτιστης κινητικότητας για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Η οικονομική διάσταση του κλάδου των μεταφορών, τον κατατάσσει στην τρίτη κατά σειρά θέση στον πίνακα των σημαντικότερων εργοδοτών αφού απασχολεί 14.000.000 εργαζόμενους, δηλαδή σχεδόν το 10% του συνόλου των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστιθέμενη αξία στον κλάδο ξεπερνά τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του συνολικού ευρωπαϊκού μικτού προϊόντος.

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας τον σύνδεσμο παρακάτω:
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αυτοκίνηση και η οικονομία