ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. που θα συνέλθει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ, είναι το ακόλουθο:

17:15    Προσέλευση στο χώρο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να υποδεχθούν τα προσερχόμενα Μέλη.

17:30    Έναρξη προσέλευσης των Μελών. Μέχρι τις 18:00 θα εισπράττονται οφειλόμενες συνδρομές και θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό.

18:00    ΠΡΟΣΟΧΗ Λήξη της διαδικασίας της επί τόπου τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων των Μελών.

18:15    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με θέμα τη σύνταξη του πίνακα των Μελών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

18:30    Θα κηρυχθεί η έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Γραμματέας θα προβεί σε καταμέτρηση των παρόντων και εκπροσωπούμενων Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.

18:45    Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει τις εργασίες της:

  • Τη έδρα του Προέδρου θα καταλάβει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος θα καλέσει τη Συνέλευση να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

19:00 μέχρι 20:15       Την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης θα καταλάβει ο εκλεγείς Πρόεδρος και με βοηθό του τον επίσης εκλεγέντα Γραμματέα, θα προχωρήσει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με βάση την Ημερήσια Διάταξη που περιλαμβάνει η Πρόσκληση.

20:30    Προβλεπόμενο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

Κατά την προσέλευση θα προσφερθεί καφές και με το πέρας των εργασιών ελαφρύς μπουφές.