Το 2ο διεθνές συνεδρίου με τίτλο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», πραγματοποιείται στην Μήλο, στις 21 – 22 Απριλίου 2017 και θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου «Γεώργιος Ηλιόπουλος» στον Αδάμαντα της Μήλου.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά ως προς το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία των λιμενικών τους υποδομών σε σχέση με τις θαλάσσιες συνδέσεις (ενδονησιωτικές και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας).

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής των «Έξυπνων Νησιών – Smart Islands» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι μέρος της στρατηγικής για την μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.
Επιπλέον, το συνέδριο συμπίπτει με την προκήρυξη του προγράμματος Ports of the Future της ΕΕ (Horizon 2020).

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στους παρακάτω τομείς:

  • Υποδομές στα λιμάνια για νέα καύσιμα (φυσικό αέριο, LNG)
  • Υποδομές για ηλεκτροκίνηση πλοίων (cold ironing)
  • Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας στα λιμάνια
  • Retrofitting πλοίων για υποδοχή νέων καυσίμων
  • Πράσινα λιμάνια και μαρίνες (μείωση του οικολογικού αποτυπώματος)
  • Πιλοτικές εφαρμογές σε νησιωτικά λιμάνια
  • Κατάρτιση και ενίσχυση ικανότητας στο τοπικό επίπεδο

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε από τα συνημμένα έντυπα:

  1. Πρόγραμμα συνεδρίου
  2. «Το λιμάνι του μέλλοντος» Έξυπνες υποδομές και πράσινες τεχνολογίες