Ενώσεων-Σωματείων

SAE International Auto Alliance

Ηλιακή ενέργεια

Austrian Institute of Technology

Ινστιτούτα & Πανεπιστήμια

Solar Car Challenge

Κρατικές Υπήρεσίες

ANL CARB NASA

Περιοδικά & Εκθέσεις

EVS22 EPSEA

Υβριδικών Οχημάτων

AUSTRIA Austrian Institute of Technology BELGIUM Agoria CANADA Enviroment Canada