Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016, ανακοινώθηκε η Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη φορολόγηση των οχημάτων:
«Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση προτάσεων και την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη φορολόγηση οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας, συστάθηκε στις 18.03.2016, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου. Αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ομάδα Εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες και σχετικούς φορείς, για την υποβοήθηση του έργου της. Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι τις 29.04.2016, οπότε και οφείλει να υποβάλει τις προτάσεις της. Η σύστασή της αποδεικνύει τη βούληση του Υπουργείου Οικονομικών για δικαιότερη και αντικειμενικότερη φορολόγηση των οχημάτων και για την αντιμετώπιση των διαχρονικών αδικιών που έχουν συσσωρευτεί.»

Το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας τους αρμόδιους ότι είναι στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας για να συνεισφέρει στο έργο της, προβάλλοντας την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όλων των τύπων, δηλαδή των αυτοκίνητα με συσσωρευτές (B.E.V. – battery electric vehicles), των επαναφορτιζόμενων από το δίκτυο υβριδικών αυτοκινήτων (P.H.E.V. – plug-in hybrid electric vehicles), των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγική μονάδα (E.R.E.V. – extended range electric vehicles) και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με κυψέλες καυσίμου (F.C.E.V. – fuel cells electric vehicles).