Συντάκτης: Heliev Team

Οι Τεχνολογικές εξελίξεις στην Αυτοκίνηση και η Οικονομία

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας κάθε αναπτυγμένης χώρας είναι εκείνος των μεταφορών. Στον οικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσπάθειες των χωρών – μελών κατατείνουν στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού, φιλικού προς το περιβάλλον και ανταγωνιστικού συστήματος μεταφορών με έμφαση στην εξασφάλιση της βέλτιστης κινητικότητας για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Περισσότερα ...

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Δυνατότητες και Προοπτικές   ∆ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και η ΕΛΠΑ δραστηριοποιούνται προκειμένου να γνωρίσουν οι Έλληνες χρήστες την ύπαρξη των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και να νομοθετήσει η Πολιτεία κίνητρα. για τη χρήση τους. ∆ιασύνδεση με το παγκόσμιο κίνημα για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονομικά αυτοκίνητα Νομοθετήματα που αφορούν σε κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Επικρατούσα κατάσταση ∆ιείσδυση στην αγορά. Συγκρίσεις με το όσα συμβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Τεχνολογική...

Περισσότερα ...

Προσεχείς Εκδηλώσεις

 1. Advanced Lighting for Automotive 2017

  Μάιος 22 - Μάιος 24
 2. ees Europe

  Μάιος 30 - Ιούνιος 2
 3. Electric & Hybrid Marine World Expo 2017

  Ιούνιος 6 - Ιούνιος 8
 4. ISO 26262 USA

  Ιούνιος 12 - Ιούνιος 14
 5. Steering Systems USA

  Ιούνιος 12 - Ιούνιος 14