Συντάκτης: Heliev Team

«Connected Cars Conference»

Το 1o «Connected Cars Conference», θα πραγματοποιηθεί 4 Μαΐου στην Αθήνα, με το ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. να συντονίζει συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού. Το υλικό που θα μπορούσε να αναρτηθεί βρίσκεται στην ιστοσελίδα της «Boussias Communications» που είναι και ο διοργανωτής. Για το Συνέδριο αυτό, ενημερώνουμε ότι «Για τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων Μελών του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά στο κόστος εγγραφής». Το συνέδριο Connected Cars Conference, αναδεικνύει το αυτοκίνητο ως προϊόν που εξελίσσεται σε αυτοκίνητο με υπηρεσίες, ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα των έξυπνων πόλεων, παρέχοντας στους χρήστες μετακίνηση με ασφάλεια, ενημέρωση και διασκέδαση. Η αυξημένη αυτή επικοινωνία ανοίγει το δρόμο...

Περισσότερα ...

Συνέδριο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα»

Το 2ο διεθνές συνεδρίου με τίτλο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», πραγματοποιείται στην Μήλο, στις 21 – 22 Απριλίου 2017 και θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου «Γεώργιος Ηλιόπουλος» στον Αδάμαντα της Μήλου. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά ως προς το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία των λιμενικών τους υποδομών σε σχέση με τις θαλάσσιες συνδέσεις (ενδονησιωτικές και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας). Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής των «Έξυπνων Νησιών – Smart Islands» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι μέρος της στρατηγικής για...

Περισσότερα ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. που θα συνέλθει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ, είναι το ακόλουθο: 17:15    Προσέλευση στο χώρο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να υποδεχθούν τα προσερχόμενα Μέλη. 17:30    Έναρξη προσέλευσης των Μελών. Μέχρι τις 18:00 θα εισπράττονται οφειλόμενες συνδρομές και θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό. 18:00    ΠΡΟΣΟΧΗ Λήξη της διαδικασίας της επί τόπου τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων των Μελών. 18:15    Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με θέμα τη σύνταξη του πίνακα των Μελών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. 18:30    Θα κηρυχθεί η έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Γραμματέας θα προβεί σε καταμέτρηση των παρόντων και εκπροσωπούμενων Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας. 18:45    Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει τις εργασίες της: Τη έδρα του Προέδρου θα καταλάβει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος θα καλέσει τη Συνέλευση να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 19:00 μέχρι 20:15       Την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης θα καταλάβει ο εκλεγείς Πρόεδρος και με βοηθό του τον επίσης εκλεγέντα Γραμματέα, θα προχωρήσει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με βάση την Ημερήσια Διάταξη που περιλαμβάνει η Πρόσκληση. 20:30    Προβλεπόμενο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.   Κατά την προσέλευση θα προσφερθεί καφές και με το πέρας των...

Περισσότερα ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., καλούνται όλα τα Μέλη του Ινστιτούτου σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας χρήσης 2016 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου Προϋπολογισμός τρέχουσας χρήσης 2017 Ενημέρωση πίνακα τακτικών Μελών και πίνακα ενεργών ιδρυτικών Μελών Άλλα θέματα (ενημέρωση και συζήτηση, αλλά χωρίς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων) Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ την: Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, ώρα 17:30 Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μία εβδομάδα αργότερα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, δηλαδή την: Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρα 17:30 Τα Μέλη τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι και το έτος 2016, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο εφ’ όσον τακτοποιήσουν επί τόπου τις οικονομικές εκκρεμότητές τους, τα αργότερο 30 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.: Επιτρέπεται η με γραπτή εξουσιοδότηση προς άλλο τακτικό Μέλος (φυσικό πρόσωπο) εκπροσώπηση απόντος Μέλους, υπό την αίρεση της μίας και μόνης εξουσιοδότησης την οποία επιτρέπεται να παρουσιάσει κάθε...

Περισσότερα ...

Παρουσίαση για την Ηλεκτροκίνηση στο OPEN SPACE 2017.

«Ηλεκτροκίνηση: ένα μεγάλο βήμα για τη λειτουργία των Έξυπνων Πόλεων και τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας» Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) διοργανώνει την ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση παρουσιάζοντας τα «καθαρά» αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια ως την απάντηση στις απειλές για την κλιματική αλλαγή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα. Η αυξανόμενη ζήτηση για νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες έξυπνων και αειφόρων μέσων μετακίνησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές πόλεις. Στην ημερίδα θα ενημερωθούμε για: • την κατάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στον κόσμο, • τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων...

Περισσότερα ...

Προσεχείς Εκδηλώσεις

 1. Thermal Recuperation

  Απρίλιος 25 - Απρίλιος 27
 2. Automotive Corrosion Protection

  Απρίλιος 25 - Απρίλιος 27
 3. Low Voltage Vehicle Electrification

  Απρίλιος 26 - Απρίλιος 28
 4. Connected Car Conference

  Μάιος 4
 5. 9th International Conference Advanced Downsizing & Turbocharging 2017

  Μάιος 9 - Μάιος 11