Συντάκτης: Heliev Team

Αναγκαιότητα Κινήτρων για τη Διάδοση των Υβριδικών & Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Κόστος και Ωφέλεια Στην εργασία αυτή περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο οι διαδικασίες που ακολούθησε η ∆ιεθνής Κοινότητα κατά τα τελευταία 20 χρόνια προκειµένου να επιτύχει µια πολύ σηµαντική τεχνολογική αλλαγή στον τοµέα κατασκευής των αυτοκινήτων. Γίνεται αναφορά στις διάφορες µορφές παρεµβατικής πολιτικής που ασκήθηκε σε όλες τις φάσεις αυτής της διαδικασίας προκειµένου να υπερνικηθούν οι δυσκολίες ενός εγχειρήµατος, το οποίο ευθέως αντιµετώπισε αντιδράσεις από θιγόµενα οικονοµικά συµφέροντα αλλά και δυσχέρειες αποδοχής του, εξ’ αιτίας των καταναλωτικών συνηθειών όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά τον 20ο αιώνα της «αυτοκίνησης». Αναφέρονται επίσης τα επίπεδα στα οποία ασκήθηκαν οι παρεµβάσεις αυτές και οι φορείς που τις άσκησαν, και τέλος απεικονίζεται η τρέχουσα φάση, η οποία χαρακτηρίζεται και ως τελική, µε την έννοια ότι είναι εκείνη κατά την οποία προσφέρονται στην αγορά αυτοκίνητα «νέας τεχνολογίας» και αρχίζει να αποδίδει καρπούς η γιγαντιαία αυτή προσπάθεια. Στην τελική αυτή φάση, η άσκηση παρεµβατικής πολιτικής µε τη µορφή παροχής κινήτρων προς τους αγοραστές – χρήστες κρίνεται ως καθοριστική. Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας τον σύνδεσμο παρακάτω:Αναγκαιότητα Κινήτρων για τη Διάδοση των Υβριδικών & Ηλεκτροκίνητων...

Περισσότερα ...

Οι Τεχνολογικές εξελίξεις στην Αυτοκίνηση και η Οικονομία

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας κάθε αναπτυγμένης χώρας είναι εκείνος των μεταφορών. Στον οικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσπάθειες των χωρών – μελών κατατείνουν στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού, φιλικού προς το περιβάλλον και ανταγωνιστικού συστήματος μεταφορών με έμφαση στην εξασφάλιση της βέλτιστης κινητικότητας για κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Περισσότερα ...

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Δυνατότητες και Προοπτικές   ∆ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και η ΕΛΠΑ δραστηριοποιούνται προκειμένου να γνωρίσουν οι Έλληνες χρήστες την ύπαρξη των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και να νομοθετήσει η Πολιτεία κίνητρα. για τη χρήση τους. ∆ιασύνδεση με το παγκόσμιο κίνημα για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονομικά αυτοκίνητα Νομοθετήματα που αφορούν σε κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Επικρατούσα κατάσταση ∆ιείσδυση στην αγορά. Συγκρίσεις με το όσα συμβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Τεχνολογική...

Περισσότερα ...

Προσεχείς Εκδηλώσεις

 1. ees South America

  Αύγουστος 22 - Αύγουστος 24
 2. Offshore Battery Days 2017

  Αύγουστος 22 - Αύγουστος 24
 3. The Battery Show North America 2017

  Σεπτέμβριος 12 @ 9:00 πμ - Σεπτέμβριος 14 @ 3:00 μμ
 4. 14th Battery Experts Forum

  Σεπτέμβριος 19 - Σεπτέμβριος 21
 5. Interbattery 2017

  Σεπτέμβριος 27 - Σεπτέμβριος 29